MOBIL: 777 / 111 351

E-MAIL: jan.kapitan@dopravnistudie.cz

HLAVNÍ SPECIALIZACE

VJEZDY – PŘIPOJENÍ OBJEKTU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI (SJEZD)

Zpracování dokumentace pro připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci – zřízení vjezdu.

Rohledové poměry + vlečné křivky.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ (DIO) A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Zpracování projektů dopravního značení pro stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

DOPRAVNÍ STUDIE

Zpracování dopravních studií a návrhů menšího rozsahu pro obce a menší města.

OSTATNÍ ČINNOSTI

DOPRAVNÍ VÝPOČTY

Výpočet dopravy v klidu.

Kapacitní výpočty křižovatek.

Výpočet generované dopravy.

DOPRAVNÍ SIMULACE

Zpracování mikrosimulačních modelů a dopravních modelů menšího rozsahu pro ověření dopravních řešení a volby vhodné varianty.

ANALYTICKÁ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST

Nabídka služeb analýzy projektové dokumentace menšího rozsahu a konzultační a poradenská činnost v oblasti dopravního řešení a dopravních návrhů.

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ

Zajištění zadání dopravních průzkumů a jejich zpracování.

Externí zajištění a zpracování dopravních průzkumů.

ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ PRO REALIZACE DOPRAVNÍCH STAVEB

Zpracování odhadů nákladů dle směrnic SFDI.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ A NÁVRHY

Bezpečnost dopravy, nehodovost, průjezdnost, organizace a regulace dopravy, pěší a cyklistická doprava

ROZSAH SLUŽEB

Zpracování pouze samostatné projektové dokumentace nevyžadující autorizaci v oboru dopravní stavby.

Možnost příspěvku do části dopravního řešení do celkové dokumentace záměru/stavby generálního projektanta.

Spolupráce „na klíč“ jako celé dílo nebo formou konzultace za hodinovou sazbu.

Nezajišťuji inženýrskou činnost, možnost pouze telefonické či emailové konzultace s daným úřadem.

Možnost zajištění vizualizace návrhu, popř. architektonicko stavebního řešení.

Působení v celé ČR v zakázkách menšího rozsahu nevyžadující praktickou místní znalost (tj. vjezdy, DIO, malé projekty).

Nepřijímám velké zakázky, realizační/prováděcí stupně a dopravní studie měst nad 20 000 obyvatel.

Znalost Jižní Moravy, Prahy a Středočeského kraje – nejvhodnější dostupnost Jižní Morava a okolí.

POSTUP

ÚVODNÍ 3 KROKY:
DEFINICE ZADÁNÍ + PODKLADY (ZÁMĚR, ZAMĚŘENÍ, APOD.) + POŽADAVKY ÚŘADŮ

I. Úvodní konzultace – zdarma
II. Cenová nabídka
III. Zpracování konceptu => odsouhlasení
IV. Zpracování čistopisu a odevzdání formou PDF
V. Fakturace
VI. Menší úprava vlivem požadavků dotčených orgánů

PRAXE A VZDĚLÁNÍ

Dopravně inženýrskou praxí se zabývám od roku 2009. Samostatně pak od roku 2018. Jsem absolvent ČVUT Fakulty Dopravní, obor dopravní systémy a technika. Studium jsem ukončil v roce 2011 získáním titulem Ing. s červeným diplomem

REFERENCE

Přibližně 800 zakázek od 2013 do 2024 z toho:

  1. 200 ks dokumentací připojení (vjezd)
  2. 150 ks dokumentací DIO nebo dopravního značení
  3. 70 ks dopravní studií malého rozsahu
  4. 30 ks dopravních studií většího rozsahu
  5. 30 ks dopravních simulací

CENY

Ceny pro rok 2024

  • Hodina práce 750 Kč/hod
  • Dokumentace připojení – min. 7 500 Kč
  • Dokumentace DIO – min. 7 000 Kč
  • Dopravní studie – průměrně 30 000 Kč
  • Ostatní činnosti dle dohody

SPOLUPRACUJI

Projekční služby v oblasti architektury a stavebnictví, vizualizace, interiéry a design

ARCHITEKTURA DANIELA

Dopravně inženýrské aplikace, dopravní průzkumy, studie a analýzy

TRALYS transport analysis

Kompletní zajištění inženýrské činnosti k zajištění povolení stavby

Stavební povolení

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

Profesionální CAD systém pro 2D/3D projektování.

ZWCAD Professional 2024

Projekční nástroj s nezbytnými nástroji – jako vlečné křivky, modelování terénu, apod.

CadTools (Glamsen)

Mikrosimulační software pro simulaci průjezdu vozidel na řešené dopravní siti.

AIMSUN Next 20.0.4

Nenašli jste, co jste hledali? …neváhejte se ozvat i v tomto případě!

Mohu doporučit nebo poradit vhodný postup, popř. Vás odkázat na někoho z kolegů.